התנגדויות לצוואה

-

הצוואה היא הבעת רצונו האחרון של האדם לפני מותו לגבי רכושו והדרך איך תתחלק הירושה. לא פעם ישנם מקרים אשר בהם היורשים או חלקם חושדים כי הצוואה לא באמת משקפת את רצונו האמיתי של המנוח. אם זה כאשר הוא מדיר חלק מהיורשים תוך שהוא מצווה את רכושו רק לחלקם ואם זה כאשר הצוואה נראית תמוהה כאשר המנוח מוריש את רכושו לגורמים מרוחקים יותר מהמעגל הקרוב והטבעי.

איך ולמה להתנגד לצוואה?

במצבים אשר בהם יש מקום לחשוש כי כתיבת הצוואה נעשתה תחת לחץ והשפעה מצד אחד מהיורשים המצווים בצוואה או כאשר נראה כי הצוואה לא באמת משקפת את רצונו של המצווה כאשר יודעים כי בעת כתיבת הצוואה הוא לא באמת היה כשיר ולא הבין את המשמעות של הדברים כאשר היה מי שניצל את הדבר לצורך הסבת הצוואה לטובתו.

בסיטואציות מהסוג הזה יש בהחלט מה לעשות על מנת לבדוק מחדש את הצוואה ולהתנגד למתן הצו לקיום הצוואה כלשונה.

חשוב לדעת. את כתב ההתנגדות לצוואה יש להגיש לאחר שכבר הוגשה הבקשה לקיום הצוואה אך לפני שניתן הצו לקיום הצוואה על ידי הרשם.

מסמך ההתנגדות לצוואה הוא מסמך משפטי שנמסר בכתב.

איך מגישים התנגדות לצוואה

אז כפי שכבר הזכרנו יש את מסמך ההתנגדות לצוואה. אותו אמור לנסח עורך דין לצוואות. המסמך יכיל אל הפרטים כדלהלן:

  • פרטים אישיים של מגשי או מגישי ההתנגדות.
  • פרטים מלאים של המנוח.
  • שמותיהם ופרטיהם האישיים המלאים של כל הזוכים המצווים בצוואה.
  • פירוט העילות להתנגדות לצוואה תוך צירוף של כל המסמכים הרלוונטיים התומכים בטענות של המתנגדים.
  • תצהיר מטעם עורך דין לצוואה שמציד תמיכה בעבודות המופיעות בכתב ההתנגדות.
  • צירוף אישור על תשלום אגרה.

עילות להתנגדות צו קיום צוואה

על פי חוקי הירושה ישנן עילות שונות שיפגמו בצוואה. כמו השפעה בלתי הוגנת על המצווה בעת כתיבת הצוואה, זיופים שונים, טעויות בתאריכים, פגם בהצהרת העדים וכן הלאה.

בהליך כזה של התנגדות לצוואה חשוב לתכנן את האסטרטגיה המשפטית בקפידה רבה בליווי עורך דין שמתמחה בענייני ירושה. הוא יבחן את העילות השונות בהתאם לסוג הצוואה.

אנחנו כאן עם כל הרגישות, המקצועיות, הידע והניסיון כדי לסייע לכם גם בזמנים קשים אלו.

בודק...