נזקקות ותיקי נוער

-

על פי חוק הנוער כאשר קטין הנמצא תחת חזקת הוריו נראה כמצוי בסיכון, הרי שהעובד הסוציאלי רשאי לדרוש מבית המשפט את הוצאתו של הקטין מידי משמורת הוריו והעברה שלו למקום מוגן. הצו ניתן בדרך כלל למשך תקופה מוגבלת כשבמהלך אותו הזמן יציג העובד הסוציאלי מול בית המשפט את כל העדכונים בכל מה שקשור למצבו של הקטין.

יש מצבים אשר בהם יינתן צו ביניים שזה יקרה במצבים בהם נראה כי מדובר במקרה חירום ומצב שאינו סובל דיחוי. במקרים אלו יבקש העובד הסוציאלי מבית המשפט צו ביניים למשך תקופה של חודש. את הצו אפשר יהיה גם להאריך בהתאם לצורך.

מנגד, אם המצב אינו חמור עד כדי הוצאת הקטין מידי הוריו, אפשר להסתפק בצו השגחה. צו השגחה זה למעשה הוראה מטעם בית המשפט לאחראים על הקטין, כי ינהגו עפ”י ההוראות וההנחיות שיינתנו להם על ידי פקיד הסעד.

מיהו קטין נזקק?

על פי החוק, ההגדרה לקטין נזקק הוא אחד מתוך הרשימה כדלהלן:

  • קטין שהאדם האחראי עליו אינו נמצא. (ה הורה או האפוטרופוס או המשמורן)
  • קטין שהאדם הממונה עליו אינו מסוגל השגיח עליו ולדאוג לרווחתו או שהוא מזניח את הטיפול בו ואת ההשגחה הנאותה.
  • קטין שעבר עבירה ולא הועמד על כך לדין.
  • קטין שעוסק ברוכלות, פושט יד או סתם משוטט בניגוד לחוקי עבודות נוער.
  • קטין שנתון להשפעות רעות או חי במקום שנועד לביצוע עבירות.
  • קטין שנפגע פיזית או נפשית או שהוא חי במקום שהוא חשוף לפגיעות פיזיות או נפשיות.

תפקידו של העובד הסוציאלי על פי חוק הנוער וסמכויותיו

לעובד הסוציאלי מספר תפקידים בסיטואציה הזו.

עליו לבדוק ולחקור היטב את הדיווחים לגבי מצבו של הקטין. הבדיקה יכולה להיות סמויה או גלויה.

סמכות זו שניתנת לו גוברת על החיסיון הרפואי כאשר הוא רשאי לגשת לרשומות רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטריים וכן במוסדות החינוך בו מתחנך הילד.

הוא רשאי להיפגש עם האחראים על הקטין ולהבהיר להם את חומרת המצב.

אם הוא מגלה עבירות שונות שבוצעו כלפי הקטין הוא אף חייב לדווח על כל למשטרה.

הוא גם רשאי לפנות אל בית משפט כדי לקבל צו שיפוטי כמו שתיארנו לעיל. צו השגחה, צו הוצאה ממשמורת או צו ביניים.

בודק...