המשרד מחויב לקיומו של הליך גישור מקצועי, יעיל, הוגן ואיכותי כאשר נחתם הסכם גישור בין המגשרת לבין המגושרים הקובע את מתווה הגישור. בנוסף, מייצג המשרד את לקוחותיו בתחומי תביעות רכושיות ומוניטין, בהם תביעות בגין מוניטין והפרשי כושר השתכרות, תביעות לאיזון משאבים, פירוק שיתוף בדירות ונכסים ופירוק חברות.
הליך גירושין בדרך כלל נתפס בתודעה כהליך רווי אמוציות כאשר כל צד רוצה להוכיח למשנהו כי ידו על העליונה בכל תחומי ההליך למן הגירושין עצמם עובר דרך סוגיית חלוקת הרכוש המשותף כאשר כל אחד מהצדדים מנסה לייחס ולנכס אליו חלק גדול יותר ברכוש המשותף וכלה בשאר העניינים הכרוכים בהליך הגירושין כסוגיות משמורת הקטינים ומזונותיהם. ברוב אם לא בכל המקרים, מהליך גירושין כזה יוצאים הצדדים כשהם חבולים נפשית וכלכלית ולעתים מושכים אחריהם את הילדים כמגן אנושי במלחמת האינטרסים, האגו וההצלחה המדומה.
ואולם יש לזכור כל הזמן, שישנה אלטרנטיבה מצוינת שמהווה קיצור דרך משמעותי לבני זוג בהליכי גירושין ודרך זו נקראת הליך גירושין בהסכמה.

אז מהו הליך גירושין בהסכמה?

נתחיל בכך שבני הזוג צריכים להגיע להסכמה על עצם עניין הגירושין כלומר בני הזוג הגיעו למסקנה כי המצב הכי טוב בשבילם הוא אם ייפרדו זה מזה בהליך גירושין מוסכם בהקדם האפשרי כאשר אף אחד מהצדדים לא חושב כי עדיין ניתן להמשיך בחיים משותפים תחת קורת גג אחת.

מכאן צריכים בני הזוג להגיע למכלול הסכמות בעניינים הכרוכים בגירושין, זאת אומרת כדי שההליך ייחשב כהליך גירושין בהסכמה יש צורך בהסכם גירושין המכיל את הסכמות בני הזוג בכל הנושאים הבאים:

יתרונות הליך גירושין בהסכמה

יתרונות רבים יש לבוחרים להתגרש בהליך גירושין בהסכמה על פני ניהול הליך גירושין בדרך של תביעות והחלטות שיפוטיות ונפרט כמה מהעיקריים שבהם להלן:

עכשיו כשאתם יודעים את כל זה, אני בטוח שתנסו להגיע להסכמות בעניינים הכרוכים בגירושין וכן בגירושין עצמם כדי לממש את זכותכם להתגרש בהליך גירושין בהסכמה.

לא הגעתם להסכמה? הגעתם להסכמה ואתם צריכים ניסוח הסכם גירושין מקצועי שלא ישאיר פינות פתוחות לדיון?